Уважаемые покупатели !
С 08.07.2018 по 16.07.2018 мы находимся в отпуске.
Заказы, сформированные в наше отсутствие, будут обработаны с 17.07.2018
Категории товаров

Внимание !
Извините, но на сегодняшний день минимальная сумма заказа 200 гривен !
Доставка
Оплата
Внимание ! Уважаемые клиенты !
Магазин работает в штатном режиме.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам указанным на сайте.
0 800 212 812, (066)741-31-67, (095)812-42-12, (063)842-12-12

Географія 6 клас Нова програма

Географія 6 клас Нова програма

Категорія містить зошити та посібники з географії до підручника Пестушко В.Ю., Бойко В.М., Гільберг Т.Г. та інших.

6 клас Нова програма

Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Атлас Географія 6 клас Вид-во: Українська картографічна група
Атлас із Загальної географії для учнів 6 класу за Новою програмою видавництва Українська картографічна група Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2016 р. № 1/11-8490) ..
32.00 грн.
Атлас Загальна географія 6 клас Нова програма Вид: Інститут передових технологій
Атлас 6 клас Загальна географія Нова програма Інститут передових технологій.   Рекомендовано Міністерством освіти і науки України   (лист № 1/11-4427 від 01.06.2011)   Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою ..
32.00 грн.
Атлас. Загальна географія. 6 клас. Вид-во: Картографія. Нова програма.
Атлас. Загальна географія. 6 клас. Вид-во: Картографія. Нова програма. ..
35.00 грн.
Географія 6 клас Зошит для практичних робіт Нова програма Авт: Стадник О. Вид-во: Ранок
Зошит містить усі практичні роботи з курсу загальної географії та завдання для узагальнюючого контролю, укладені за Новою програмою до будь-якого чинного підручника Географія 6 клас Нова програма, а також алгоритми проведення досліджень. Посібник містить усі необхідні контурні карти. До зошита до..
40.00 грн.
Географія 6 клас Зошит для тестового тематичного контролю знань Нова програма Авт: В. Пестушко Г. Уварова Вид-во: Генеза
Посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту до підручника Географія 6 клас і повністю зорієнтований на його зміст. Він містить різнотипні тестові завдання, що допоможуть учням системазувати навчальний матеріал та об єктивно оцінити свої знання, а також готуватися до майбутнього ..
30.00 грн.
Географія 6 клас Нова програма Зошит для практичних робіт Авт: Капіруліна С. Вид-во: Весна
Посібник з Географії для 6 класу за Новою програмою до будь-якого чинного підручника Географія 6 клас Нова програма містить комплект матеріалів для виконання практичних і дослідницьких робіт з курсу Загальна географія, передбаченних навчальною програмою для 6 класу. У зошиті наявні контурні карти..
35.00 грн.
Географія 6 клас Нова програма Зошит для практичних робіт Авт: Топузов О. Вид-во: Картографія
Зошит для виконання практичних робіт за підручником Географія 6 клас Нова програма Авт: Топузов О. Вид-во: Картографія Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ..
31.00 грн.
Географія Тематичний контроль 6 клас Нова програма Авт: Бойко В. Вид-во: Сиция
Посібник уміщує тести, у двох варіантах, за допомогою яких можна легко перевірити, як учні в ході опанування курсу з загальної географії засвоїли терміни і поняття, чи зрозуміли причини тих чи інших явищ, процесів, закономірностей, чи навчилися правильно користуватися приладами та географічними к..
22.00 грн.
Географія. Зошит-практикум. 6 клас нова програма. До підручника В.Ю. Пестушка, Г.Ш. Уварової. Автор: В.Ю. Пестушко. Вид-во: Генеза.
Зошит-практикум є органічним доповненням до підручника "Географія, 6кл" і повністю зорієнтований на його зміст. Посібник містить усі передбачені навчальною програмою практичні роботи й географічні дослідження. У зошиті - практикумі також містяться згруповані за темами підручника різноманітні інди..
30.00 грн.
География 6 класс Тетрадь для практических работ Новая программа Авт: Стадник О. Изд-во: Ранок
Тетрадь содержит все практические работы по курсу общей географии и задания для обобщающего контроля, составленные по Новой программе к любому учебнику География 6 класс Новая программа, а также алгоритмы проведения исследований. Пособие включает все необходимые контурные карты. Прилагается компл..
42.00 грн.
География Тетрадь для практических работ 6 класс Новая программа Авт: Бойко В. Изд-во: Сиция
Тетрадь для практических работ География 6 класс содержит задания для проведения исследований и практических работ. К некоторым из них приведены подробные инструкции по выполнению, образцы решения географических задач, контурные карты. Добавлены метеорологические и фенологические календари, в кот..
25.00 грн.
Загальна географія 6 клас Зошит для поточного та тематичного оцінювання Авт: Павленко І. Вид-во: ПЕТ
Зошит укладений відповідно до нової навчальної програми з географії, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Мета створення посібника — не тільки допомогти вчителеві провести усі тематичні роботи протягом року, але й у ході вивчення теми, завдяки самостійним роботам, виявити рівень під..
26.00 грн.
Загальна географія Зошит для практичних робіт 6 клас Нова програма Авт: Павленко І. Вид: ПЕТ
Зошит для практичних робіт Загальна географія укладено відповідно до чинної навчальної програми з географії, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Мета створення цого зошита це допомогти вчителеві провести всі практичні роботи та дослідницькі практикуми протягом року, що сприятиме кр..
15.00 грн.
Зошит для практичних робіт Географія 6 клас Оновлена програма Авт: Надтока О. Вид: Літера
Зошит для практичних робіт Географія 6 клас відповідає оновленій програмі й може використовуватися з усіма чинними підручниками. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.   Схвалено для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з гео..
35.00 грн.
Зошит для практичних робіт з географії. 6 клас нова програма. Автор: В.М. Бойко. Вид-во: Сиция
Зошит для практичних робіт з географії. 6 клас нова програма. Автор: В.М. Бойко. Вид-во: Сиция Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково - методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. ..
20.00 грн.
Контроль навчальних досягнень Географія 6 клас Нова програма Авт: Вовк В. Вид-во: Ранок
Посібник містить завдання для поточного, узагальнюючого та підсумкового контролю знань учнів 6-х класів із курсу Загальна географія за Новою програмою. Видання також надає можливість онлайн-підготовки до уроків узагальнюючого оцінювання. Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчител..
20.00 грн.
Контроль учебных достижений География 6 класс Новая программа Авт: Вовк В. Изд-во: Ранок
Пособие содержит задания для текущего, обобщающего и итогового контроля знаний учащихся 6-х классов по курсу Общая география по Новой программе. Издание также предоставляет возможность онлайн-подготовки к урокам обобщающего оценивания. Издание предназначено для учащихся общеобразовательных школ и..
20.00 грн.
Контурні карти Географія 6 клас Вид-во: Українська картографічна група
Контурні карти із Загальної географії для учнів 6 класу за Новою програмою видавництва Українська картографічна група до атласу Географія 6 клас Вид-во: Українська картографічна група Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2016..
11.00 грн.
Контурні карти Загальна географія 6 клас Нова програма Вид: Інститут передових технологій
Контурні карти Загальна географія до Атласу з Географії для 6-го класу Інститут передових технологій.   Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6056 від 03.05.2012)   Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-ме..
11.00 грн.
Контурна карта. Загальна географія. Нова програма 6 клас. Вид-во: Картографія.
Контурна карта. Загальна географія. Нова програма 6 клас. Вид-во: Картографія. ..
12.00 грн.
Навчальний комплект Загальна географія 6 клас Нова програма Авт: С. Міхелі, В. Бойко Вид: Колофон
Загальна географія 6 клас навчальний комплект містить зошити для практичних робіт і контролю навчальних досягнень учнів та контурні карти. У зошиті для практичних робіт подано докладні інструкції щодо організації спостережень, завдання для проведення досліджень, географічні задачі і впр..
40.00 грн.
Общая география 6 класс Тетрадь для текущего и тематического оценивания Авт: Павленко И. Изд-во: ПЕТ
Тетрадь составлена в соответствии с новой учебной программой по географии, утвержденной Министерством образования и науки Украины. Цель создания данного пособия - не только помочь учителю провести все тематические работы в течении года, но и в процессе изучения темы используя самостоятельные рабо..
22.00 грн.
Практикум із зошитом для самостійних робіт Загальна географія 6 клас Нова програма Авт: Кобернік С. Вид: Абетка
Робочий зошит створено за Новою навчальною програмою з географії для 6 класу розробленою відповідно до Державного стандарту базової загальної середньої освіти.   Посібник містить повний комплект матеріалів щодо виконання практичних робіт і провідних досліджень з географії у..
35.00 грн.
Рятівник Географія у визначеннях, таблицях і схемах 6-7 класи Нова програма Авт: Довгань Г. Вид-во: Ранок
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу загальної географії та географії материків і океанів. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми з урахуванням останніх змін. ..
30.00 грн.
Тестовий контроль знань Географія 6 клас Нова програма Авт: Бакшеєв О. Вид-во: Літера
Видання створене згідно з вимогами нової навчальної програми, укладеної відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної освіти до курсу Загальна географія, який викладається в 6 класі. Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю рівня навчальних досягнень учнів 6..
40.00 грн.
Тетрадь для практических работ География 6 класс Новая программа Авт: Павленко И. Изд-во: ПЕТ
Пособие составлено в соответствии с новой учебной программой по Географии, утвержденной Министерством образования и науки Украины. Цель создания этих тетрадей - помочь учителю провести все лабораторные и практические работы в течении года для лучшего закрепления теоретических знаний из курса геог..
12.00 грн.
Тетрадь для тематического контроля учебных достижений по географии. 6 класс новая программа. Автор: Бойко В.М. Изд-во: Сиция.
Эта тетрадь содержит тесты для проверки учебных достижений учеников в овладении курсом из общей географии. Каждый тест охватывает вопрос и задание разных видов из определенной темы. Среди них есть вопрос и задание из выбора одного правильного ответа из четырех предложенных, на установление логиче..
22.00 грн.
Книжный интернет-магазин knigovo.com © 2019